Podmínky služby

Přehled
Tato webová stránka je provozována společností nejlepší zboží LLC. V celém webu se odkazují výrazy „my“, „nás“ a „náš“Nejlepší zboží LLCNejlepší zboží LLC Nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, podmíněným přijetím všech zde uvedených podmínek, zásad a oznámení.

Při návštěvě našeho webu a/ nebo nákupu něčeho od nás se zapojíte do naší „služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a zásad odkazováno na zde a/nebo dostupné společností Hypertext. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele webu, včetně bez omezení uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníci, obchodníci a/ nebo přispěvatelé obsahu.

Před přístupem nebo používáním našeho webu si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo použitím jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této dohody, nemusíte na web nebo používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, je přijetí výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Jakékoli nové funkce nebo nástroje, které se přidávají do aktuálního obchodu, se rovněž podléhají podmínkám služby. Na této stránce si můžete kdykoli zkontrolovat nejaktuálnější verzi smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našem webu. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku pro změny. Vaše další používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu elektronického obchodování, která nám umožňuje prodávat naše produkty a služby vám.

Oddíl 1 - podmínky internetového obchodu
Souhlasíte s těmito podmínkami služby, zastupujete, že jste alespoň ve věku většiny ve vašem státě nebo provincii, nebo že jste věkem většiny ve vašem státě nebo provincii pobytu a dali jste nám souhlas Povolte některé z vašich menších závislých osob používat tento web.
Naše výrobky nesmíte používat pro žádný nelegální nebo neoprávněný účel, ani nemůžete při používání služby porušovat jakékoli zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen na zákony o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení kteréhokoli z podmínek povede k okamžitému ukončení vašich služeb.

Oddíl 2 - Obecné podmínky
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu každému z jakéhokoli důvodu.
Chápete, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenesen nešifrovaný a zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny v souladu a přizpůsobení technickým požadavkům propojení sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu v sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webových stránkách, kterým je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu námi .
Záhlaví použité v této dohodě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a tyto podmínky neomezují ani jinak neovlivní.

Oddíl 3 - přesnost, úplnost a včasnost informací
Nejsme zodpovědní, pokud informace poskytnuté na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat ani použít jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárním, přesnějším, úplnějším nebo včasnějším zdrojem informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tento web může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro vaši referenci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.

Oddíl 4 - Úpravy služeb a cen
Ceny našich produktů se mohou bez předchozího upozornění změnit.
Správou si vyhrazujeme právo kdykoli upravit nebo přerušit službu (nebo jakoukoli část nebo její obsah) bez předchozího upozornění.
Nebudeme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědní za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo přerušení služby.

Oddíl 5 - Produkty nebo služby (pokud je to možné)
Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webu. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezená množství a mohou se vrátit nebo vyměnit pouze podle naší politiky návratu.
Vyvinuli jsme veškeré úsilí na zobrazení barev a obrázků našich produktů, které se v obchodě objevují co nejpřesněji. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme vykonávat případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, na základě uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli přerušit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka pro jakýkoli produkt nebo službu vytvořenou na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo získaných pomocí vašich očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve službě.

Oddíl 6 - přesnost fakturace a informací o účtu
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou s námi zadáte. Podle našeho výhradního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, na domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané na stejném zákaznickém účtu nebo pod stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo přepravní adresu. Pokud provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit oznámit kontaktováním e -mailu a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době, kdy byla objednávka provedena. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat rozkazy, které se podle našeho jediného rozsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e -mailové adresy a čísel kreditních karet a termínů vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a podle potřeby vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách vrácení.

Oddíl 7 - volitelné nástroje
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad nimiž nebudeme monitorovat ani nemáme žádnou kontrolu ani vstup.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům “, jak jsou“ a „jak je k dispozici“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a jakéhokoli potvrzení. Nebudeme mít žádnou odpovědnost, která by vznikla nebo souvisí s používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a diskrétnost a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni a schválíte podmínky, za které nástroje poskytují příslušný poskytovatel třetích stran.
V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webu (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby rovněž podléhají těmto podmínkám služby.

Část 8 - Odkazy třetích stran
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neodpovídáme za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pečlivě zkontrolujte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se zapojíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo otázky týkající se produktů třetích stran by měly být nasměrovány na třetí stranu.

Oddíl 9 - Komentáře pro uživatele, zpětná vazba a další podání
Pokud na naší žádosti zašlete určitá konkrétní podání (například záznamy o soutěži) nebo bez žádosti od nás zasíláte kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e -mailem, poštou nebo jinak (jinak ( Souhrnně, „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení, upravit, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme mít žádnou povinnost (1) udržovat jakékoli připomínky důvěry; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení určujeme, jsou nezákonné, urážlivé, ohrožující, urážlivé, pomlouvačné, pornografické, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušují duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto podmínky Servis.
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporušují žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranné známky, soukromí, osobnosti nebo jiného osobního nebo vlastnického práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiál nebo obsahují jakýkoli počítačový virus nebo jiný malware, který by jakýmkoli způsobem mohl ovlivnit provoz služby nebo jakoukoli související web. Nesmíte používat falešnou adresu e -mailu, předstírat, že jste někým jiným než vy, nebo jinak uvádíme nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Jste výhradně zodpovědní za jakékoli komentáře, které uděláte a jejich přesnost. Nebereme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné komentáře, které zveřejnili vás nebo jakoukoli třetí stranu.

Oddíl 10 - Osobní údaje
Vaše odeslání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.

Oddíl 11 - Chyby, nepřesnosti a opomenutí
Občas mohou existovat informace o našem webu nebo ve službě, která obsahuje typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisy produktů, ceny, propagační akce, nabídky, poplatky za přepravu produktů, časy přepravy a dostupnost. Vyhrazujeme si právo napravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou nějaké informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste zadali objednávku ).
Nesouhlasíme žádnou povinnost aktualizovat, upravit nebo objasnit informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, včetně bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy je vyžadováno zákonem. Nemělo by být provedeno žádné specifikované aktualizace nebo obnovovací datum použité ve službě nebo na žádné související webové stránce, aby se naznačovalo, že všechny informace ve službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly upraveny nebo aktualizovány.

Oddíl 12 - Zakázaná použití
Kromě jiných zákazů, jak je stanoveno v podmínkách služby, je zakázáno používat web nebo jeho obsah: a) pro jakýkoli nezákonný účel; b) získat ostatní, aby mohli vykonávat nebo se účastnit jakýchkoli nezákonných činů; c) porušit jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; d) porušit nebo porušit naše práva duševního vlastnictví nebo práva na duševní vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašit nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnicity, rasy, věku, národního původu nebo postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; g) nahrát nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz služby nebo jakéhokoli souvisejícího webu, jiných webů nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; i) spam, phish, farma, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat do nebo obejít bezpečnostní funkce služby nebo jakýkoli související web, jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo na jakýkoli související web pro porušení jakéhokoli z zakázaných použití.

Oddíl 13 - Zřeknutí se záruk; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, nepředstavujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřetržité, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme službu odstranit po dobu neurčitou nebo zrušit službu kdykoli, bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo neschopnost používat je služba na vaše jediné riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám poskytují službu, jsou (s výjimkou případů výslovně uvedených) poskytnuty „tak, jak jsou“ a „jak je k dispozici pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, buď Express nebo Implicied, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality, kondice pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování.
V žádném případě nesmíNejlepší zboží LLC, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené subjekty, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí jsou odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli Druh, včetně, bez omezení ztracených zisků, ztracených příjmů, ztracených úspor, ztráty údajů, nákladů na výměnu nebo jakékoli podobné škody, ať už založené na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání jakéhokoli z nich Služba nebo jakékoli produkty získané pomocí služby nebo pro jakýkoli jiný nárok, který by jakýmkoli způsobem souvisel s používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale bez omezení na jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli obsahu, nebo jakékoli ztráty nebo poškození za poškození Jakýkoli druh vznikl v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informován. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení ani omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

Oddíl 14 - Odškodnění
Souhlasíte s odškodněním, bráněním a držením neškodnéNejlepší zboží LLC a naši rodiče, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, důstojníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé služeb, poskytovatelé služeb, subdodavatelům, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, neškodní z jakéhokoli nároku nebo poptávky, včetně přiměřených právních poplatků, které jsou učiněny jakoukoli třetí stranou Vzhledem k tomu, že nebo vycházejí z vašeho porušení těchto smluvních podmínek nebo dokumentů, které zahrnují odkazem nebo porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

Oddíl 15 - Oddělení
Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek služby považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, musí být toto ustanovení přesto vynutitelné v plném rozsahu povoleném podle příslušného práva a nevynutitelná část se považuje za přerušeno od těchto podmínek, od těchto podmínek, od těchto podmínek, od těchto podmínek, od těchto podmínek, od těchto podmínek, od těchto podmínek, od těchto podmínek, od těchto podmínek, je odrušena, která je odrušena. Takové stanovení nemá vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli jiných zbývajících ustanovení.

Oddíl 16 - Ukončení
Povinnosti a závazky stran, které vznikly před datem ukončení, přežijí ukončení této dohody pro všechny účely.
Tyto smluvní podmínky jsou účinné, pokud a dokud nebudete ukončeny vy nebo my. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že již nechcete využívat naše služby, nebo když přestanete používat náš web.
Pokud v našem jediném rozsudku selžete, nebo máme podezření, že jste selhali, dodržovat jakýkoli termín nebo poskytnutí těchto smluvních podmínek, můžeme tuto dohodu také kdykoli bez předchozího upozornění ukončit a zůstanete odpovědni za všechny splatné částky a zahrnout datum ukončení; a/nebo podle toho mohou odmítnout přístup k našim službám (nebo jakémukoli jejich části).

Oddíl 17 - Celá dohoda
Neschopnost uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo poskytnutí těchto smluvních podmínek nepředstavuje vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněné na tomto webu nebo pokud jde o službu, představují celou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikaci a Návrhy, ať už ústní nebo psané, mezi vámi a námi (včetně, ale nejen, jakékoli předchozí verze smluvních podmínek).
Jakékoli nejednoznačnosti při výkladu těchto smluvních podmínek nesmí být vykládány proti navrhovací straně.

Oddíl 18 - vládní zákon
Tyto smluvní podmínky a jakékoli samostatné dohody, které vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají zákony Spojených států.

Oddíl 19 - Změny podmínek služby
Na této stránce si můžete kdykoli zkontrolovat nejaktuálnější verzi smluvních podmínek.
Vyhrazujeme si právo, podle našeho výhradního uvážení, aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto smluvních podmínek zveřejněním aktualizací a změnami na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat naše webové stránky pro změny. Vaše další používání nebo přístup na naše webové stránky nebo službu po zveřejnění jakýchkoli změn v těchto podmínkách služby představuje přijetí těchto změn.

Oddíl 20 - Kontaktní informace
Otázky týkající se smluvních podmínek by nám měly být zaslány na sales@incarne.ua.